eşitlik ilkesinin ihlali

6 Haziran 2018

İşverenin Eşit Davranma Borcu

Anayasa düzeyinde de koruma altına alınan eşitlik ilkesi, İş Hukuku anlamında işverene çalışanları arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Eşitlik ilkesi […]