eşin onayı olmadan ipotek verilir mi

20 Ocak 2021

İPOTEK TESİSİNDE EŞİN RIZASI

İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borcun ödeneceğine dair güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak kaydıyla, borçlunun belirlediği taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. […]