esaslı değişiklik

23 Mart 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – İşveren İşçinin Ücretinde ve Ek Haklarında İndirim veya Değişiklik Yapabilir mi?

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2019/7770 K. 2019/22461 T. 16.12.2019 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, […]