emre yazılı senetler

5 Ocak 2021

EMRE YAZILI SENEDİN ZIYAI VE İPTALİ

Emre Yazılı Senedin Zıyai Ve İptali Bu yazımızda kıymetli evrak niteliğinde olan emre yazılı senetlerin ziyaı durumunda senedin iptali işlemine ve diğer hukuki imkânların kullanılmasına ilişkin […]