ecrimisil

8 Mart 2022

HAKSIZ İŞGAL VE ECRİMİSİL

HAKSIZ İŞGAL VE ECRİMİSİL DAVASI Haksız işgal sonucu taşınmazı kötüniyetli olarak kullanan işgalciden istenen tazminata “Ecrimisil” veya “Haksız İşgal Tazminatı” denir. Hukukumuzda; kötü niyetli haksız zilyet […]
20 Kasım 2020

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

El Atmanın Önlenmesi Davası Türk Medeni Kanunu’nun “Mülkiyet hakkının içeriği” başlıklı 683.maddesinin birinci fıkrasında mülkiyet hakkının içeriği ve bu hakkın malike verdiği yetkiler düzenlenmiş; ikinci fıkrasında […]
20 Haziran 2018

Fuzuli İşgal

Bir kimsenin, taşınmazın malikinin izni/rızası olmadan bu taşınmazı işgal etmesi ya da henüz boşaltılmamış yahut sair suretle boşalmış damlı bir yapıya yine kendiliğinden girmesi durumu fuzuli […]
7 Mart 2018

ECRİMİSİL NEDİR? ECRİMİSİL DAVASI

Öncelikle Ecrimisil’in ne olduğunu tanımlamak gerekirse; bir taşınmazın tasarruftan bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, mülkiyet hakkına sahip kişinin izni olmadan kullanması sebebiyle […]
6 Nisan 2017

Davacı İşverenin İhbar Tazminatı Talebi

İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olamayacağı – Uyuşmazlıkta İş Sözleşmesinin Devamsızlık Nedeni ile İşveren Tarafından Haklı […]
25 Şubat 2017

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeni ile Manevi Tazminat İstemi

Toplantı Sırasında Davalının Davacıya “Sen Ne Densiz Adamsın” Dediği/Sarf Edilen Sözler İle Kişisel Değer Yargısında Bulunduğu Anlaşılmakla Her Ne Kadar Mahkemece Davaya Konu İfadelerin Davacının Kişilik […]