devreden işverenin sorumluluğu

10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İzin Hesabında İşyeri Devrinden Önce Geçen Süreler de Dikkate Alınır

T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.1994/10367 K.1994/14461 T.20.10.1994 DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması) İZİN ÜCRETİ ( İşyerini Devralan İşverenin Sorumlu Olması ) İŞYERİNİN […]