devlet memurları ücretsiz izin hakkı

13 Nisan 2020

Danıştay 12. Daire Kararı – Yıllık İzin İçerisinde Hastalık Raporu Alınması Halinde Rapor Bitiminde Göreve Başlanılması Gerekir

T.C. DANIŞTAY 12. DAİRE E. 2007/6361 K. 2010/1193 T. 5.3.2010 HASTALIK İZİN SÜRESİ (Kullanmakta Oldukları Yıllık İzin Süresinden Fazla Olan Memurlar Hastalık İzinlerinin Bitiminde Görevlerine Başlayacağı […]
13 Nisan 2020

Danıştay 12. Daire Kararı – Stajyer Avukatlık ve Serbest Avukatlıkta Geçirilen Süre Kurum Avukatının Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır

T.C. DANIŞTAY 12. DAİRE E. 1995/11088 K. 1998/2881 T. 26.11.1998 AVUKATLIK STAJI ( İntibakta Değerlendirilmesi ) İNTİBAKTA DEĞERLENDİRME ( Avukatlık Stajı ve Avukatlıkta Geçen Süre ) […]
13 Nisan 2020

Danıştay 12. Daire Kararı – Özel Kurumda İşçi Olarak Çalışılan Süreler Devlet Memurlarının Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınmaz

T.C. DANIŞTAY 12. DAİRE E. 1995/4297 K. 1998/2646 T. 5.11.1998 ÖZEL KURUMDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞILAN SÜRELER ( Devlet Memurunun Yıllık İzin Süresi Bakımından Dikkate Alınmaması )- […]
12 Nisan 2020

Devlet Memurlarının Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Devlet memurlarının yıllık ücretli izin hakkı da tıpkı işçilere tanınan yıllık izin hakkı gibi anayasal temelli bir dinlenme hakkıdır. Çalışanlara tanınmış olan yıllık izin hakkının anayasal […]