Dernekler Kanunu m.32

4 Haziran 2018

Zayi Belgesi

Her tacir TTK m.82’ye göre 10 yıl süreyle kanun maddesinde belirtilen ticari defterleri, mali tabloları, ticari mektupları ve defterlere yapılan kayıtları saklamakla yükümlüdür. Saklama süresi, ticari […]