Deniz Ticaret

23 Aralık 2022

YANLIŞ KONİŞMENTO TANZİMİNDE TAŞIYANIN TAZMİNAT SORUMLULUĞU (CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUK)

Bir kıymetli evrak olması ve tedavül kabiliyeti bulunması sebebiyle konişmento, her el değiştirmesinde söz konusu konişmento her haklı hamil lehine akdedilmiş yeni bir sözleşme niteliğinde olacaktır. […]
2 Haziran 2022

DENİZ TİCARET HUKUKU-GEMİNİN HACZİ

Deniz Ticaret Hukuku – Geminin Haczi   Türk Ticaret Kanunu’nda gemi alacaklarından para ve teminat alacaklarını himaye altına almak amacıyla geminin ihtiyati haciz müessesesi öngörülmüş olup […]
10 Mayıs 2022

DENİZ TİCARET HUKUKUNDA ÇATMA

Deniz Ticaret Hukukunda Çatma   TTK MADDE 1286 (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması “çatma” sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya […]