deneme süresi izin hesabında dikkate alınır mı

10 Nisan 2020

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Yıllık ücretli izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 vd. maddeleri ile düzenlenmiş olan anayasal dinlenme hakkıdır. T.C. Anayasası’nın 50. maddesi yıllık ücretli izin hakkının anayasal […]