delil

4 Nisan 2022

SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU

Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu   HMK MADDE 201 Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak […]
19 Kasım 2020

MAİL – SMS – WHATSAPP MESAJLARIYLA ALACAĞIN İSPATI

Mail – Sms – Whatsapp Mesajlarıyla Alacağın İspatı   Herhangi bir yazılı senet, sözleşme ve belge karşılığında olmaksızın tarafların kendi aralarındaki sözlü anlaşmalarıyla ortaya çıkan borç […]
18 Eylül 2020

SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU

Senetle İspat Zorunluluğu   Günlük hayatta sıkça karşılaşılabilen sorunlardan biri de kişilerin kendi aralarında sözlü olarak kararlaştırdıkları alacak vs. haklarını ispatlayamamaları ve bu sebeple hak kaybı […]
1 Nisan 2017

Yıllık İzin Alacağının Hesaplanması – İşçilik Alacakları Talebi

İşçilik Alacağı Talebi – Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu/Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu   T.C. […]