davalar

12 Nisan 2022

MENFİ(OLUMSUZ) TESPİT DAVASI

Menfi Tespit Davası   İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 72 Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. İcra […]