dava takip şartı

22 Haziran 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Tasfiyesi Tamamlanıp Ticaret Sicilinden Silinmek Suretiyle Hukuk Alemindeki Varlığı Sona Eren ( Münfesih ) Şirketin, Yargılamanın Tarafı Olmak Ehliyeti De Bulunmamaktadır.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/9275 K. 2019/1210 T. 4.2.2019   TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklı Şirketin Tüzel Kişiliği Ticaret Sicilinden Terkin Sonucu Son Bulduğuna Göre […]