covid-19

29 Ocak 2021

PANDEMİ DÖNEMİNDE  KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ  İZİN SÜRELERİNİN KIDEM  TAZMİNATINA ETKİSİ

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği önce 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 65’inci maddesinde düzenlenmiş olup, daha sonra söz konusu madde İş Kanunu’ndan çıkarılarak 15.05.2008 tarih ve […]
23 Nisan 2020

17 Nisan 2020 Tarihli 7244 Sayılı Kanun’un İş Hukukuna Etkisi

7244 Sayılı Kanun’un İş Hukukuna Etkisi Bu araştırmamızda 7244 sayılı kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeler ve bu […]
2 Nisan 2020

Uzaktan Çalışma

Uzaktan çalışma kavramı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi ile düzenlenmiştir. Kanun metni “…Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde […]
23 Mart 2020

İşçi Korona Virüse Yakalanırsa İş Kazası Sayılır Mı? (Covid-19)

Korona Virüs İş Kazası Sayılır Mı? Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararları giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukuki anlamda sorumluluk ise, taraflar […]
20 Mart 2020

Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi (Covid-19)

Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi Enfekte olan işçinin hastalığının Covid-19 olması durumunda İş Kanunu m.25/I-b maddesi uygulama bulabilir. Bu durumda […]
20 Mart 2020

Korona Virüs – Mazeret İzni, Çalışmaktan Kaçınma, İşin Durdurulması ve İş Sağlığı Konuları Bağlamında İşveren ve İşçinin Hak ve Yükümlülükleri (Covid-19)

Korona Virüs – Mazeret İzni-Çalışmaktan Kaçınma İşçinin İş Kanunu’na göre mazeret izni alacağı haller tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar geçici askerlik veya yasal ödev, hastalık -kaza gibi […]