corona

20 Mart 2020

Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi (Covid-19)

Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi Enfekte olan işçinin hastalığının Covid-19 olması durumunda İş Kanunu m.25/I-b maddesi uygulama bulabilir. Bu durumda […]
20 Mart 2020

Korona Virüs – Mazeret İzni, Çalışmaktan Kaçınma, İşin Durdurulması ve İş Sağlığı Konuları Bağlamında İşveren ve İşçinin Hak ve Yükümlülükleri (Covid-19)

Korona Virüs – Mazeret İzni-Çalışmaktan Kaçınma İşçinin İş Kanunu’na göre mazeret izni alacağı haller tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar geçici askerlik veya yasal ödev, hastalık -kaza gibi […]