çekin süresinde bankaya ibraz edilmemesi

6 Nisan 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Adi Havale Niteliğindeki Çek Konusu Takipte Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1690 K. 2017/5157 T. 3.4.2017 • İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibe Dayanak Çek İbraz Süresinde Bankaya İbraz Edilmediğinden Alacaklının Çeke […]