çekin kaybolması

5 Ocak 2021

EMRE YAZILI SENEDİN ZIYAI VE İPTALİ

Emre Yazılı Senedin Zıyai Ve İptali Bu yazımızda kıymetli evrak niteliğinde olan emre yazılı senetlerin ziyaı durumunda senedin iptali işlemine ve diğer hukuki imkânların kullanılmasına ilişkin […]
17 Ağustos 2020

Çekin Zayi Olması ve Çek İptali Davası

Çekin zayi olması , hamilinin iradesi dışında çekin zilyetliğini kaybetmesi veya çekin kullanılmayacak hale gelmesidir. Bir diğer deyişle çeki elinde bulunduran kişinin çalınma, deprem, sel gibi […]