çekin ibraz tarihinin tespiti

6 Nisan 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Süresinde İbraz Edilmeyen Çek, Çekin İbraz Tarihinin Tespiti

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/15472 K. 2017/7215 T. 4.5.2017 • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İmzası İkrar veya Noterlikçe Tasdik Edilen Borç İkararını İçeren Bir Senet […]