çek ziyaı

17 Ağustos 2020

Çekin Zayi Olması ve Çek İptali Davası

Çekin zayi olması , hamilinin iradesi dışında çekin zilyetliğini kaybetmesi veya çekin kullanılmayacak hale gelmesidir. Bir diğer deyişle çeki elinde bulunduran kişinin çalınma, deprem, sel gibi […]