çek tazminatı

18 Kasım 2020

ÇEK İCRA TAKİBİ

        Çek İcra Takibi   Ticari hayat içerisinde en sık kullanılan ödeme araçlarından biri de şüphesiz ki çeklerdir. Bu sebeple çek keşide edildikten […]
3 Ocak 2019

Çek Tazminatı

TTK’nın 783/3 maddesinde çek tazminatı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamına göre karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür. […]