çek iptali davası

4 Ağustos 2021
Çek iptali

ÇEK İPTALİ DAVASI NEDİR?

Çek iptali davası konusu ticari hayatın akışı itibariyle sıkça gündeme gelmektedir. Kambiyo senedi olarak düzenlenen çek, tıpkı bono ve poliçe gibi bir çeşit kıymetli evraktır. Kambiyo […]
17 Ağustos 2020

Çekin Zayi Olması ve Çek İptali Davası

Çekin zayi olması , hamilinin iradesi dışında çekin zilyetliğini kaybetmesi veya çekin kullanılmayacak hale gelmesidir. Bir diğer deyişle çeki elinde bulunduran kişinin çalınma, deprem, sel gibi […]