çapraz bağ

21 Ocak 2022

TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması  Temel hukuk kurallarının en önemlilerinden bir tanesi alacak haklarının nispiliği ilkesidir. Alacak hakkı, ancak hukuki ilişkinin tarafları arasında ileri sürülebilir. Kural olarak […]