boşanma

22 Mayıs 2022

DÜĞÜN TAKILARI KİME AİTTİR? YARGITAY KARARLARIYLA

Düğün Takıları Kime Aittir?    YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/3-1038 K. 2021/458 T. 13.4.2021 Davacı vekili boşanma talebini de içeren daha sonra ziynet talepleri yönünden […]
8 Nisan 2022

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi   Kanunumuzda yapılan son değişiklik ile beraber seçimlik mallardan birini tercih etmeyen eşler yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi […]
20 Kasım 2020

ANLAŞMALI BOŞANMA

Anlaşmalı Boşanma   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve devamı maddelerinde boşanmaya ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Boşanma nedenleri ve usulleri incelendiğinde görülmektedir ki kanun, çekişmeli boşanma […]
19 Ekim 2020

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

      Zina Sebebiyle Boşanma Davası Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma konusunda birtakım özel ve genel boşanma sebepleri belirlenmiştir. Söz konusu boşanma sebeplerinden biri de özel […]
12 Temmuz 2018

BOŞANMA DAVASI VE SEBEPLERİ

Boşanma Davası ve Sebepleri Resmi memur önünde yapılan evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa ancak hakim kararıyla sona erdirilebilir. Çekişmeli veya anlaşmalı olarak ikiye ayrılan boşanma davalarının […]