boşalan dereceye ilerleme hakkı

30 Nisan 2020

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi – Boşalan Dereceye İlerleme Hakkına Sahip Olmayan Rehin Alacaklısının, Üst Derecede Yer Alan İpoteğin Terkinini İstemekte Hukuki Yararı Yoktur

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2011/907 K. 2011/3439 T. 18.3.2011 İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Davacı Şirket İle Davalılar Arasındaki İpotek Akit Tablosunda Davacı Şirkete Öndeki […]