borçlunun elindeki maldan dolayı istihkak

13 Nisan 2022

HACİZDE İSTİHKAK DAVASI

İstihkak Davası   İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 96 Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o […]
18 Eylül 2020

BORÇLUNUN ZİLYETLİĞİ DURUMUNDA İSTİHKAK DAVASI

  Borçlunun Zilyetliği Durumunda İstihkak Davası İstihkak terimi bir mal üzerinde hak iddia etme, hak talep etme anlamında kullanılmaktadır. İcra İflas Hukukunda istihkak iddiası, hacizli mallar […]