bina malikinin sorumluluğu

30 Nisan 2020

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – İlliyet Bağının Kesilmesi Olasılığı Dar Yorumlanmalıdır. İlliyet Bağının Kesildiği İddiası, Sorumlu Kişiler Tarafından Açıkça İspatlanmadıkça Kabul Edilmemelidir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/11-124 K. 2019/657 T. 13.6.2019 İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN ALACAK İSTEMİ ( Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Yoğun Olarak […]