azınlık pay sahipleri

24 Şubat 2020

TTK 531 Haklı Nedenle Fesih Davası

Haklı Nedenle Fesih Davası 6762 sayılı mülga Ticaret Kanunu’nda yer almayan bu kurum 6102 TTK ile düzenlenmiştir. Mehaz İsv.BK’de ise 1936 tarihinde düzenlenmiştir. Yargıtay’ca istikrarla uygulanan […]