ayırt etme gücü

30 Mayıs 2018

VASİYETNAME

Miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyan vasiyetnamedir. Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyetnamenin düzenleme tarihi itibariyle […]