AYIPLI MALLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

16 Mart 2023

AYIPLI MAL NEDİR ?

AYIPLI MAL NEDİR ? Ayıplı mal, malın tüketiciye teslimi sırasında, taraflarca anlaşılmış olan kriterlere uygun olmaması veya sahip olması gereken objektif özellikleri taşımaması sebebiyle sözleşmeye aykırı […]