asile tebliğ

10 Ağustos 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Takibe Dayanak İlamda, Borçlunun Vekille Temsil Edildiği Görülmektedir; Azil veya İstifa Karşı Tarafa Bildirilinceye Kadar Tebligat Vekile Yapılır ve Bu Tebligat ile Süreler İşlemeye Başlar.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/7358 K. 2018/12714 T. 4.12.2018   MESKENİYET ŞİKAYETİ ( İ.İ.K.’nin 103. Md. Kapsamında Gönderilen Davetiyenin ve Kıymet Takdir Raporunun Borçlu […]