asıl ve alt işveren ilişkisinde muvazaa

1 Ocak 2022

İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

İş Kanunu 2/6 maddesi: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik […]