anonim şirket

19 Ocak 2022

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar :ORTAKLARIN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN Türk Ticaret Hukukunda kanun koyucu anonim şirketi tanımlamış ve limited şirketi tanımlarken anonim şirketlere atıflarda bulunmuştur. […]
19 Aralık 2020

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KARŞILAŞTIRMASI

Anonim Şirket ve Limited Şirket Karşılaştırılması   Anonim Şirket: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesinde tanımlanmıştır. İlgili madde hükmü şöyledir: “MADDE 329: Anonim şirket, sermayesi […]
8 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Şirket Tüzel Kişiliğinin Dava Sırasında Sicilden Terkini ve Şirketin İhyası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/8626 K. 2004/3655 T. 6.4.2004 • ANONİM ŞİRKET ( Açılan Fesih Davası Sırasında Terkin Edilen Şirketin İhyası Davası Açması için Davacıya […]