alt kira

12 Mayıs 2022

ALT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KİRACININ KULLANIM HAKKININ DEVRİ

Alt Kira Sözleşmesi Ve Kiracının Kullanım Hakkının Devri  TBK MADDE 322  Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına […]