aile konutu

27 Aralık 2022

BOŞANMA NEDENİYLE AİLE KONUTUNUN TAHLİYESİ

BOŞANMA NEDENİYLE AİLE KONUTUNUN TAHLİYESİ  Aile konutu, evlilik birliğinin devamı boyunca eşlerin ve varsa çocukların bir arada yaşadığı ve ailenin yaşam merkezi olan konuttur. Türk Medeni […]
20 Ocak 2021

İPOTEK TESİSİNDE EŞİN RIZASI

İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borcun ödeneceğine dair güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak kaydıyla, borçlunun belirlediği taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. […]
2 Mart 2020
İpotekte eşin rızası aranır mı

İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı?

İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı? Alışılagelmiş tanım doğrultusunda ipotek; doğmuş yahut henüz doğmayan ama doğması kesin ya da muhtemel olan alacakların gayrimenkul bedeli üzerinden güvence altına […]
4 Şubat 2020

Aile Konutu Şerhi

  Aile Konutu Şerhi ve Eşlerin Aile Konutu Üzerinde ki Tasarruf Hakkı 1.) Aile Konutu Nedir? Aile Konutu kavramına TMK’nun 194. Maddesinin gerekçesinde yer verilmiştir. Madde […]