ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık

15 Ocak 2021

İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAYACAĞI HALLER

Özellikle ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesinde işçinin savunması aranmaz. Haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, fesih iradesini karşı tarafa iletmek, […]