adil yargılanma hakkı

26 Nisan 2020

Usulsüz Tebligat

Usulsüz Tebligat Genel bir tanım verilecek olursa tebligat, tebligata yetkili makamın belirli hukuki işlemlerden haberdar edilmek için o işlemin muhatabına belli usuller çerçevesinde bildirim yapılmasıdır. Ancak […]