açık hesap ilişkisi

14 Eylül 2018

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

Cari Hesap Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesinde iki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak […]