abonelik sözleşmesi

26 Aralık 2022

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Haksız İcra Takipleri Karşısında Başvurulabilecek Hukuki Yol

Abonelik sözleşmesi; Tüketicinin herhangi bir mal veya hizmeti sürekli veya sürekli olmayan şekilde, belirli aralıklarla edinmesini sağlayan bir sözleşmedir. Hukukumuzda abonelik sözleşmeleri için iki adet kaynak […]