7244 sayılı kanun

23 Nisan 2020

17 Nisan 2020 Tarihli 7244 Sayılı Kanun’un İş Hukukuna Etkisi

7244 Sayılı Kanun’un İş Hukukuna Etkisi Bu araştırmamızda 7244 sayılı kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeler ve bu […]