6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

10 Ağustos 2021

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

Hukukumuzda alacağı teminat altına almak adına birçok yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri de rehindir. Rehin, taşınır ve taşınmaz rehni olarak iki kategori altında toplanmaktadır. Yine, taşınır rehni de teslimli ve teslimsiz olarak iki başlık […]