25 Ekim 2017

2 Kasım 2018

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Zamanaşımı, belli bir sürenin geçmesiyle borcu sona erdirmeyen fakat borçlusuna ödemeden kaçınma imkanı sunan bir durumdur. Borcun muaccel hale […]