140 seri numaralı devlet memurları genel tebliği

12 Nisan 2020

Devlet Memurlarının Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Devlet memurlarının yıllık ücretli izin hakkı da tıpkı işçilere tanınan yıllık izin hakkı gibi anayasal temelli bir dinlenme hakkıdır. Çalışanlara tanınmış olan yıllık izin hakkının anayasal […]