1.7.2012 öncesi kefalet sözleşmeleri

17 Nisan 2020

Gerçek Kişi Tarafından Verilen Kefalette Sorumluluk Süresi

Kefalette Sorumluluk Süresi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 598. maddesiyle kefalet sözleşmesinin kanun gereği sona erme halleri sayılmıştır. İlgili maddenin üçüncü fıkrasıyla gerçek kişi kefiller için […]
15 Nisan 2020

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi – Gerçek Kişiler Tarafından Verilen Kefaletlere İlişkin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih Olan 01.07.2012 Öncesi Verilen Kefaletlere de Uygulanacaktır

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2015/8564 K. 2016/8238 T. 4.5.2016 DAVA : Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün […]