02.07.2012 tarihli değişiklik

26 Ocak 2021

TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ

Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar parayı ya da tüketilebilen bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi […]
30 Ocak 2018

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri

Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesinde tüm kira türlerini kapsayacak şekilde kira sözleşmesi “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna […]
17 Ocak 2018

Haczedilebilen ve Haczedilemeyen Mallar

Bir borçlunun ödenemeyen borçlarına istinaden alacaklı tarafından icra daireleri aracılığıyla başlatılan icra takibinde temel olarak; alacaklının takip talebi, borçluya ödeme emrinin gönderilmesi, takibin kesinleşmesi, borçlunun mallarının […]
19 Mayıs 2017

İşçilik Alacakları İstemi-Islah Dilekçesinde Faiz Talebinde Bulunulmadığı

Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmese Bile Dava Dilekçesinde Mevcut Olan Faiz Talebinin Kısmi Islah İçin de Geçerli Olduğu – Kısmi Islahta Davacının Sadece […]
1 Nisan 2017

Yıllık İzin Alacağının Hesaplanması – İşçilik Alacakları Talebi

İşçilik Alacağı Talebi – Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu/Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu   T.C. […]
17 Mart 2017

Yargılama Sonrasındaki Gelişmeler – Kişisel İlişki Düzenlemesi

Velayet/Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılırken Yargılama Sonrasında Meydana Gelen Gelişmelerin Dahi Göz Önünde Tutulması Gerektiği – Ortak Çocuklar Hakkında Düzenlenen Sağlık Raporlarının da Değerlendirilmesi Gerektiği   T.C. […]
25 Şubat 2017

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeni ile Manevi Tazminat İstemi

Toplantı Sırasında Davalının Davacıya “Sen Ne Densiz Adamsın” Dediği/Sarf Edilen Sözler İle Kişisel Değer Yargısında Bulunduğu Anlaşılmakla Her Ne Kadar Mahkemece Davaya Konu İfadelerin Davacının Kişilik […]