Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Sponsorluk sözleşmeleri, bir şirket veya bireyin, genellikle bir organizasyon, spor etkinliği, sanatçı veya etkinlik gibi bir başka tarafı desteklemek amacıyla imzaladığı resmi belgelerdir. Bu sözleşmeler genellikle bazı önemli hukuki unsurları içerir. İşte sponsorluk sözleşmeleri hakkında bazı temel bilgiler:

  1. Taraflar: Sponsorluk sözleşmesi, bir sponsor ve bir desteklenen taraf arasında yapılır. Sponsor, genellikle maddi veya manevi destek sağlayan taraftır, desteklenen taraf ise sponsorun sağladığı değerleri kabul eden veya teşvik eden taraftır.
  2. Karşılıklı Taahhütler: Sponsorluk sözleşmeleri, her iki tarafın taahhütlerini ve beklentilerini açıkça belirtmelidir. Bu taahhütler, sponsorun ne tür destek sağlayacağını ve karşılığında desteklenen tarafın neleri yerine getireceğini içerir.
  3. Mali Koşullar: Sponsorluk sözleşmelerinde mali koşullar önemlidir. Sözleşme, sponsorun destek miktarını, ödeme şeklini, taksitleri ve diğer finansal ayrıntıları içermelidir.
  4. Haklar ve Taahhütler: Sözleşme, her iki tarafın sahip olduğu hakları ve taahhütleri tanımlamalıdır. Örneğin, sponsor, desteklenen tarafın adını ve markasını kullanma hakkına sahip olabilir. Aynı zamanda desteklenen taraf da sponsorun marka ve ürünlerini tanıtma taahhüdünde bulunabilir.
  5. Süre: Sponsorluk sözleşmesinin süresi, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmelidir. Bazı sponsorluklar belirli bir etkinlik için geçici olabilirken, diğerleri daha uzun vadeli işbirliklerini içerebilir.
  6. İhlal ve Fesih: Sözleşme, ihlal durumlarını ve sözleşmenin nasıl sona erdirileceğini belirlemelidir. Bu, tarafların sözleşme şartlarına uymaması durumunda ne gibi sonuçlarla karşılaşacaklarını açıklar.
  7. Hukuki Koruma: Sponsorluk sözleşmeleri, tarafların hukuki korumalarını sağlamak için uygulanabilir yasal düzenlemelere ve ihtilafların nasıl çözüleceğine dair hükümler içerebilir.

Sponsorluk sözleşmeleri, taraflar arasındaki işbirliğini ve karşılıklı çıkarları korumak amacıyla detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Tarafların sözleşmenin şartlarını anlamaları ve anlaşmazlıkları önlemek için net bir şekilde iletişim kurmaları önemlidir.

Sponsorluk, günümüzde hızla değişen ve gelişen bir pazarlama ve ilişki kurma aracıdır. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde, kurumlar sponsorluk faaliyetlerini, hedef kitlelerine ulaşmak, imajlarını güçlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek için kullanıyorlar. Bu, yalnızca hayır işleri değil, aynı zamanda bir pazarlama stratejisi olarak kabul edilmektedir.

HUKUKİ NİTELİĞİ

Sponsorluk sözleşmeleri, işleyişi diğer sözleşme türlerinden biraz farklı olan “isimsiz” bir hukuki belgedir. Ancak, her sponsorluk sözleşmesinin bazı temel unsurları bulunur ve bu unsurlar üzerinde tarafların kesin bir anlaşma yapmaları gereklidir. Bu temel unsurlar; taraflar (sponsor ve desteklenen), sponsorluk faaliyeti ve asli yükümlülüklerdir.

Taraflar arasında anlaşmaya varılmış bir sponsorluk sözleşmesi, her iki tarafın karşılıklı beklentilerini ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflar, bu esas unsurlar dışında serbest bir şekilde sözleşmeye ek hükümler ekleyebilirler. Genellikle sponsorluk sözleşmelerinde, üçüncü şahıslarla yapılacak sponsorluk sözleşmeleri, cezai şartlar ve sorumluluk sınırlamaları gibi hükümlere özellikle yer verilir.

Sponsorluk sözleşmeleri, taraflar arasında sürekli bir borç ilişkisi oluşturan, genellikle karşılığında bir bedel ödeme öngören ve her iki tarafı da yükümlülük altına sokan sözleşmelerdir. Dolayısıyla, bu tür sözleşmeler Borçlar Hukuku kurallarına tabidir.

Sponsorluk sözleşmeleri genellikle herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat tarafların anlaşması durumunda sözleşmenin geçerliliği bir şekil şartına bağlanabilir.

SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SONA ERMESİ

Sponsorluk sözleşmeleri, taraflar arasındaki işbirliğini ve karşılıklı taahhütleri düzenler. Sözleşmenin kurulmasıyla birlikte her iki tarafın da belirli yükümlülükleri vardır. Sponsorun yükümlülükleri, maddi destek sağlama, gizliliği koruma, bilgi paylaşma ve sözleşme amacına uygun davranma gibi çeşitli maddi ve hukuki sorumlulukları içerir. Desteklenen taraf ise, sponsorun tanıtımını yapma, sponsorun talimatlarına uyma ve sponsorun verdiği malzemeleri özenle kullanma gibi yükümlülüklere sahiptir.

Sponsorluk sözleşmeleri, belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda sona erer. Bu koşullar arasında sözleşmede belirtilen sürenin sona ermesi, ölüm, iflas, mücbir sebep, tarafların anlaşması veya bir tarafın fesih ihbarı gibi durumlar bulunur. Sözleşmenin sona ermesi, taraflar arasındaki yükümlülüklerin sona ermesi anlamına gelir ve hukuki ilişki sona erer.

Sponsorluk sözleşmeleri, her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını düzenlediği için, sözleşmenin sona ermesi de dikkatle ele alınmalıdır. Sözleşmenin sona ermesi, taraflar arasındaki ilişkinin nasıl sona ereceğini ve hangi şartların geçerli olacağını belirler. Bu nedenle sponsorluk sözleşmeleri, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini koruma ve net bir şekilde belirleme amacıyla son derece önemlidir.

Kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için ilgili mevzuatı incelemek ve bir hukuk uzmanına danışmak önemlidir. Konu ile ilgili profesyonel bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Tel: +90 216 349 44 85

GSM: +90 532 302 03 17

E-mail: [email protected]

Sitemizde yayınlamış olduğumuz güncel makalelere buradan da ulaşabilirsiniz. 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

whatsappdestek iletişim iletişim