Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlıklı bölümü içerisinde 86. maddede düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçunun kanunda öngörülen cezası, suçun hakim nezdindeki ağırlığına göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Tanım olarak kasten yaralama, kasti olarak başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan fiillerdir.

Türk Dil Kurumu silahı, savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç olarak tanımlamıştır. Türk Ceza Kanunu ise silahı birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. İlk olarak akla ateşli silahlar gelse de patlayıcı maddeler; yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı, nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, saldırı veya savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici, bereleyici alet, saldırı veya savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli şeyler de silah niteliği taşımaktadır. Maddenin özellikle dikkat çeken kısmı saldırı ve savunma amacıyla tasarlanmamış olsalar dahi fiilen saldırı ve savunmada kullanılabilecek şeylerdir. Zira bu tanım oldukça geniş yorumlanabilmekte ve birçok eşya silah olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla örneğin bir kalem ile yaralama suçunu teşkil eden bir fiil gerçekleştirildiğinde kalem bu suç bakımından silah niteliği taşıyacaktır. Aşağıda ayrıntılı olarak Yargıtay kararları ışığında hangi aletlerin suç olarak sayılabileceğini inceleyeceğiz.

Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinin 3. fıkrasında kasten yaralama suçunun nitelikli halleri sayılmış, bu hallerden birinin varlığı halinde şikayet aranmaksızın ceza yarı oranda arttırılacaktır. Silahla gerçekleştirilen yaralamalar da kasten yaralama suçunun nitelikli halini teşkil edecektir. Bu durumda silahla kasten yaralama suçuna kanunda öngörülmüş ceza 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezasıdır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 08.05.2013 tarih 2012/18586 Esas, 2013/18754 sayılı Kararında suç aleti olarak kullanılan tornavidanın silah teşkil ettiğini ve kasten yaralama suçunun nitelikli hali olan silahla kasten yaralama suçunun unsurlarının oluştuğunu belirtmiştir. Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 1.5.2008 tarih 2008/1343 Esas, 2008/7872 sayılı Kararında keser silah olarak nitelendirilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 15/05/2013 tarih 2012/18715 Esas, 2013/20083 sayılı Kararında cop silah olarak nitelendirilmiştir. Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 04.03.2008 Tarih 2007/15310 Esas, 2008/3914 sayılı Kararında kamçı silah olarak nitelendirilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 04.04.2013 tarih 2012/11536 Esas, 2013/14349 sayılı Kararında İngiliz anahtarı silah olarak nitelendirilmiştir.

Yargıtay 2. Caza Dairesinin 29.09.2010 tarih 2010/3910 Esas, 2010/26923 sayılı Kararında çaydanlık ile işlenen kasten yaralama suçunda, mağdurda meydana gelen yaralanmanın boyutu sebebiyle çaydanlık silah olarak nitelendirilmiştir. Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 07.04.2008 tarih 2008/916 Esas, 2008/6405 sayılı Kararı’nda sıcak su ile işlenen kasten yaralama suçunda meydana gelen yaralanmanın boyutu sebebiyle sıcak su silah olarak nitelendirilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 19.06.2012 tarih 2010/5692 Esas, 2012/25642 sayılı Kararında taş silah olarak nitelendirilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 31.05.2012 tarih 2010/6232 Esas, 2012/22524 sayılı Kararında baston silah olarak nitelendirilmiştir.

Birçok eşyanın Yargıtay kararları çerçevesinde silah olarak nitelendirilebileceğini yukarıda izah etmiş olduk. Yargıtay’ın silah kavramına getirmiş olduğu yorum; kullanılan aletin ne amaçla bulundurulduğu, ne amaçla kullanıldığı, mağdura verdiği zararın objektif olarak değerlendirilmesi gibi kriterler ile netlik kazanmaktadır. Bu sebeple mevcut olayın somut şartları dikkate alınmalı, her olay ayrıca değerlendirilmelidir. Kısaca belirtmek gerekir ki basit bir hortum dahi silah olarak nitelendirilebilmektedir. Önemli olan somut olaydaki koşullardır.

whatsappdestek iletişim iletişim