Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Senetle İcra Takibi

Senetler icra takibine konulurken kambiyo vasfına sahip olup olmadığına göre farklı işlemlere tabi tutulurlar. Bir senedin kambiyo senedi vasfında olması için Türk Ticaret Kanununda belirtilen birtakım zorunlu unsurların varlığı aranır. Senedin bir kambiyo senedi olduğu anlaşılırsa “Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İlamsız Takip” başlatılacaktır. Şayet senet kambiyo senedi değilse, adi senet olarak kabul edilerek “Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip başlatılacaktır.” Bu yazımızda kambiyo vasfına sahip senetleri ve bu senetler hakkında başlatılacak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İlamsız Takipleri açıklayacağız.

Kambiyo Senetlerinde Bulunması Gereken Unsurlar

 • “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” İbaresi
 • Belirli Bir Bedeli Kayıtsız/Şartsız Ödeme Vaadi
 • Lehtar (Kendisine Veya Emrine Ödenecek Kimse)
 • Senedin Düzenleme Tarihi 
 • Düzenleyenin İmzası
 • Vade (Vade yazılmamışsa; senedin görüldüğünde vadeli bir senet olduğu kabul edilir.)
 • Düzenleme Yeri (Senette düzenleme yeri gösterilmemişse; düzenleyenin adının yanında yazılı olan yer, düzenleme yeri sayılır.) 
 • Ödeme Yeri (Senette ödeme yeri gösterilmemişse; düzenleme yeri, ödeme yeri sayılır.)

Yukarıdaki unsurların varlığı halinde kambiyo senedi olarak nitelendirilecek senet hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ilamsız icra takibi başlatılabilecektir.

Ödememe Protesto Çekilmesi:

Türk Ticaret Kanunu’nun 714 ve devamındaki maddelerinde belirtilen usule uygun şekilde ödememe protestosu çekmeyen hamil, cirantalara müracaat hakkını kaybedecektir. Bu sebeple cirantalara karşı da icra takibi başlatılacaksa ödememe protestosu çekilmelidir. Sadece borçluya karşı başlatılacak icra takiplerinde ödememe protestosu çekilmesi zorunlu değildir.

 

Yetkili İcra Dairesi:

 1. Senet metninde yetkili icra dairesinin belirtilmesi mümkündür. Bu durumda senet metninde yetkili olduğu belirtilen yerdeki icra dairesinde icra takibi başlatılmalıdır.

 

 1. Senette yetkiye ilişkin bir husus yoksa genel yetki kuralı gereğince borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde icra takibi açılmalıdır. Birden fazla borçlu bulunduğu takdirde borçlulardan herhangi birinin yerleşim yerinde icra takibi başlatılabilir.

 

 1. Senet borçları senette yazılı ödeme yerinde ifa edilebileceğinden ödeme yerindeki icra dairesi de icra takibi açısından yetkilidir.

 

 1. Senette ödeme yeri belirtilmemişse düzenleme yeri ödeme yeri kabul edileceğinden; ödeme yeri belirtilmeyen senetlere ilişkin icra takibinde senedin düzenlendiği yerdeki icra dairesi de yetkili olacaktır.

 

 1. Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılacağından; ödeme yeri ve düzenlenme yeri gösterilemeyen senetlere ilişkin icra takibinde düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerdeki icra dairesi de yetkili olacaktır.

İcra Takibine İtiraz ve Ödeme Süreleri:

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde itiraz süresi 5 gün olmakla birlikte söz konusu itiraz İcra Mahkemesine yapılmalıdır. İcra dairesine yapılan itirazlar geçersizdir. İtiraz süresinin dolmasıyla icra takibi kesinleşecektir.

İcra takibine itiraz etmeyen borçlu 10 gün içinde ödeme yapmalı veya mal beyanında bulunmalıdır. Aksi takdirde sürenin dolması ile birlikte haciz aşamasına geçilecektir.

Söz konusu 5 ve 10 günlük süreler ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim