Hafta İçi : 09:00-18:00
·

SAKLI PAY NEDİR ?

Saklı pay kanun çerçevesinde sayılan (MK 505) yasal mirasçıların kanun tarafından korunan miras payına denir. Yasal mirasçılardan hangi mirasçıların saklı paylı mirasçı olduğu MK 505 ve MK 506 da belirtilmiştir.

SAKLI PAYLI MİRASÇI KİMDİR?

-Miras bırakanın alt soyu

-Ana ve babası

-Eşi

** 2007 kanun değişikliği ile yasal miras payının 1/8 i oranında saklı paylı mirasçı olan miras bırakanın kardeşleri, MK 505 ve MK 506 değişikliği ile saklı paylı mirasçılar arasından çıkarılmıştır.

SAKLI PAY ORANLARI

Saklı pay oranları miras bırakanın yakınlık derecesine göre değişmektedir;

-Alt soy için yasal miras payının ½ si

-Anne ve baba için yasal miras payının ¼ ü

-Eş için;

1.Veya 2. Zümre ile birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payının tamamı,

3.zümre başları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payının ¾ ü,

Tek yasal mirasçı olması durumunda yasal miras payının ¾ ü dür.

Eşin saklı payı birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişmektedir.(ek-tablo)

MİRAS PAYI SAKLI PAY
1.zümreyle birlikte mirasçı olursa 1/4 tamamı 1/4
2. zümreyle birlikte mirasçı olursa 2/4 tamamı 2/4
3. zümreyle başları ve onların çocuklarıyla mirasçı olursa 3/4 (¾ ü) 9/16
Tek başına mirasçı olursa 1 (¾ ü) 3/4

 

Miras bırakanın terekesi üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtlayan bir hukuki müessese olarak da tanımlayabilir saklı payı. Çünkü miras bırakan terekesinden saklı payları karşılayan kısmı üzerinde tasarruf yetkisine sahip değildir. Miras bırakan ancak terekesinin saklı paylar dışında kalan kısmında serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bu serbest tasarrufta bulunduğu kısma ise serbest tasarruf oranı adı verilir. (MK 505) Saklı paylı mirasçılar kanun gereği koruma altına alınmıştır. Fakat bu korumanın miras bırakan tarafından ihlal edildiği durumunda kendiliğinden geçersiz olmayacaktır. Saklı payların ihlal edildiği tasarrufun tenkisi talep edilmediği sürece bu tasarruf geçerli olacaktır.

SAKLI PAY İHLALİ

Saklı payının ihlali durumunda saklı paylı mirasçı bu tasarrufun tenkisini talep etmesi gerekecektir. Tenkis davası yoluyla ihlal edilen payına kavuşma şansı doğacaktır. Saklı paylı mirasçılara tanınan bu koruma, kural olarak miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarına karşıdır.(MK 560) Miras bırakanın hayattayken yapmış olduğu ve malvarlığını azaltan nitelikteki işlemlerine yönelik koruma kural olarak söz konusu değildir. Fakat miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufları yanında bazı sağlar arası ivazsız kazandırmaları da, ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise tabi tutulmuştur.(MK 565)

SAKLI PAY DAVASI ZAMANAŞIMI

Saklı pay davasında zamanaşımı süresi, mirasçının saklı payının ihlal edilmiş olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlar ve 1 yıllık süreye tabidir. Saklı payının ihlal edildiğinden haberinin olmaması durumunda ise mirasçının 10 yıllık hak düşürücü süresi vardır.

Madde 571- Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer. Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar. Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

KAYNAKÇA: PROF. DR.RONA SEROZAN – PROF. DR. BAKİ İLKAY ENGİN MİRAS HUKUKU VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI KİTABI

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim