Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Kişinin ölümünden sonra kalan malvarlığına (alacak ve borçlarına) sahip olacak geride kalan mirasçılarını belirleyen belgeye “mirasçılık belgesi” diğer bir adıyla “veraset ilamı” denilir. Alınan mirasçılık belgesi, belgede yer alan isimlerden birinin vefat etmesi halinde geçerliliğini yitirir ve bu durumda yeni bir mirasçılık belgesi alınması gerekir. Aksi ispatlanıncaya kadar doğru kabul edilen bu belgeye karşı iptali için her zaman dava açılabilmektedir.

Mirasçılık belgesi almak için tek bir mirasçının başvurması yeterli olup bu belgede mirasçıların pay oranları da gösterilmektedir. Atanmış mirasçının öğrenilmesinden itibaren 1 ay içerisinde bu hakka kimsenin itiraz etmemesi halinde artık atanmış mirasçılarda mirasçılık belgesi için başvurabilecektir.

2011 yılından Medeni Kanunda yapılan yeni düzenlemeden itibaren mirasçılık belgesi çıkarmak isteyenler ölenin ikametinin bulunduğu yer ya da bulundukları yer Sulh Hukuk Mahkemelerine veya Notere başvurarak alabilmektedir. Uygulamada şu şekilde bir fark bulunmaktadır ki mirasçılardan en az birinin TC vatandaşı olmaması halinde noterler mirasçılık belgesi vermemektedir, bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulacaktır.

Noterden alınacak mirasçılık belgesi için başvuranın TC kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesi, ölüm belgesi, eğer avukatı aracılığıyla başvuru yapılacaksa vekâletname, miras bırakan kişiye ait TC kimlik numarasının bulunması yeterlidir. Miras bırakanın TC kimlik numarasının olmaması halinde noterlikte tespiti yapılabilmektedir. Noterlikte verilecek başvuru formunun doldurulmasıyla engel bir durumun olmaması halinde mirasçılık belgesini çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Mirasçılık belgesinin noterden alınmasına engel bir durumun olması halinde noterden alınan gerekçeyi içeren ret belgesi ile Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulacaktır. Sulh Hukuk Mahkemelerinden de veraset ilamı çıkartmak için bu talebi içeren bir dilekçeyle mahkemeye başvurulması yeterlidir. Mahkemeye başvurulması halinde bu dava hasımsız olarak görülecektir.

Veraset ilamının çıkartılmasının ardından Veraset ve İntikal Kanununa göre bu belgeye ilişkin vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesine dikkat edilmelidir.

İcra takibi başlatılan bir kişinin takip başladıktan sonra vefat etmesi halinde; icra dosyasına yapılacak talep ile “mirasçılık yetki belgesi” alınır ve bu belge ile yine ister Noterden ister Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi alınabilir. Kişi öldükten sonra hakkında icra takibi başlatılması halinde ise; HMK m.124‘e göre takibin ölü kişi aleyhine başlatılması hususunun maddi hatadan kaynaklandığı veya taraf değişikliği talebinin dürüstlük kuralına aykırı olmadığı belirlendiği takdirde Yargıtay kararında da belirtildiği üzere takibin mirasçılara yöneltilmesi mümkündür. (Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin E. 2014/3184, K. 2014/6108, T. 04.03.2014)

Mirasçılık belgesi, vasiyetnameye karşı işlemler gibi tüm mirasçılık işlemlerine ilişkin yardım ve bilgi için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim