MAKALELER

4 Mayıs 2021

KAT (ARSA PAYI) KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Günümüzde arsa sahipleri yahut var olan apartmanını yenilemek isteyen malikler artık inşaat işleri ile bizzat uğraşmak istememektedirler. Bu sebeple müteahhitlerle anlaşılmakta ve yapım işleri taraflarına bırakılmaktadır. […]
3 Mayıs 2021
Şirket İhya Davası

ŞİRKET İHYA DAVASI

Şirket ihya davası, tamamlanmamış tasfiyelerin tamamlanmasını sağlayan bir müessesedir. Şirketin tüzel kişiliği ticaret sicilinden terkin edilmesi ile sona erer. Tüzel kişiliğin sona ermesi için de, tasfiye […]
29 Nisan 2021

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Boşanma davası süresince belki de taraflar için en zorlu konulardan biri çocuklar üzerindeki velayet hakkının belirlenmesidir. Hakim çocuğun velayet hakkının kimde olacağını belirlerken titizlikle inceleme yapmak […]
26 Nisan 2021

GAİPLİK

 Gaiplik, bir kimseden uzun süre haber alınamaması veya ölüm tehlikesi içinde kaybolmasından bahisle mahkeme kararıyla ölmüş olabileceğinin kabul edilmesidir. Gaiplik kararı gerçek kişiler için verilebilmekte olup […]
21 Nisan 2021

ANLAŞMALI BOŞANMA

Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik ölüm, gaiplik ve boşanma yoluyla sona ermektedir. Boşanma, eşler arasında anlaşma yoluyla veya çekişmeli yargılama sonucunda gerçekleşmektedir. Unutmamak gerekir ki eşler […]
19 Nisan 2021

CİNSEL TACİZ SUÇU

Cinsel Taciz Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. TCK.m.105’e göre; “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç […]
16 Nisan 2021

MİRASIN REDDİ

Miras, miras bırakanın malvarlığının külli halefiyet yoluyla mirasçılarına geçmesidir. Dolayısıyla tereke, aktif ve pasif olarak adlandırdığımız malvarlığı değerleri ve borçlarla birlikte mirasçılara intikal etmektedir. Bazı hallerde […]
15 Nisan 2021

KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM

Ülkemizde nüfusun artması ve köyden kente göç hareketinin hız kazanması sonrasında büyük bir gereklilik haline gelmiştir. Bu sebeple kanun koyucu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ’nu […]
5 Mart 2021

VASİYETNAMEDEN DÖNME VE VASİYETNAMENİN İPTALİ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf      Vasiyetname, tek taraflı bir hukuki işlemdir. Kişi, vasiyetname düzenleme konusundaki iradesini hukuk kuralları çerçevesinde açığa vurarak bir ölüme bağlı tasarruf oluşturur. Vasiyetnamenin nasıl […]
4 Mart 2021

EVLAT EDİNME

Türk Medeni Kanunu madde 282’ye göre evlat edinme soybağının kurulmasının yollarından biridir. TMK ile evlat ilişkisinin doğumu mahkeme kararına bağlanmıştır. Kanun sistematiği doğrultusunda makalemizde de küçüklerin […]
3 Mart 2021

VASİYETNAME

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içerisinde malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Miras bırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına […]
2 Mart 2021

VELAYET

Velayet sözcük anlamı olarak velilik, otorite manasına gelmektedir. Hukuki manada velayet kişiler arasındaki kan hısımlığından doğmaktadır. Çocuğun velayeti anne veya babaya aittir. Anne veya baba dışındaki […]